October 1, 2018

протеини

протеини Същност на протеините? Протеините са естествено необходими макромолекули, които са изградени от аминокиселини. Те играят важна роля в правилното порастване и работа на човешкия организъм. Дори протеините имат предназначение на един от централните полагащи елементи на всички живи клетки. Действията , които изпълняват в системата , са основни и удивително разносъставни . Започвайки от характерно основни такива, свързани с граденето на клетките, и довеждащи до сътворяването на същински протекции на тялото и осигуряването на въздух до тъканите. Организмите ни имат функцията да синтезират някои от аминокиселините, част от произвеждането на протеините, но още такива е необходимо да набавяме от външни източници. Това биха могли да бъдат храните , богати…